...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުބަނުން
މ.
(1) މާކަނާ ތޮށިމަތީ އިންނަ ގޮތަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ފިކުރު ބޮޑުވެ ޙައިރާންވެފައި ޖެހިގަލަކަށް އިންނަ އިނުން.
(3) އިރުވިދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ