...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިބަޑި
ނ.
(1) އިހުޒަމާނުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އިރުވައިމޫސުން އައުމުން މުލަނަކަތުން 3 ވަނަ ދުވަހު ބަޑިހެލުމަށްފަހު ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒުންނާއި ނައިނޭ ބުރުޒުންނާއި އާބުރުޒުންޖަހާ ބަޑި، މިއިން ކޮންމެ ބުރުޒަކުން ޖަހާނީ އެއްބަޑިއެެވެ.
(2) (ޅ) ވިހަވައެއް ހުންނަ ނޫކުލައިގެ ކުޑަބޮތްކެއް މިއުޅޭނީ މޫދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ