...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިކޮލި
ނ.
ކޮންމެ އަހަރަކު މުލަ ނަކަތް ލައިގަތީމާ ހެޔޮ އިރުވަރެއް ބަލައި ބަޑިހެލުމަށްފަހު ރަދުން ގަނޑުވަރަށް ވަދެވަޑައިގަތީމާ ލައި އުޅުނު ކޮލި.
މިއީ، ދެބަނޑޮސް ދޭތެރެއިން އޮޑިއެއް ދޯންޏެއް ނުވަނުމަށާއި ފާރުދޮށްކޮށާ ދަމަށް އަރާން ކުރާ އަމުރުގެ ކޮއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ