...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިވިއްސާރަ
ނ.
އިރުވައި މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ.
މިވިއްސާރަ ދާދިއަވަހަށްވެސް ސާފުވެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ