...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިމައުލޫދު
ބޭކަލެކެވެ.
މައުލޫދު ހުއްޓޭއިރަށް ބޮޑު ބަދިގެއިން، ފާރުދޮރު ކޭމުގެ ދެކޭން ގެންނާނެއެވެ.
މިކަން ކުރާނީ ސިއްކަގޭ ހަނގު ބޭކަލުންނެވެ.
ބަޑިހެލީމާ މާބަނޑޭރި ބޭކަލަކު ސިއްކަގެއަށާއި، ޒިކުރުވެރީންގެ މުރީދުގެއަށް އިރުވައި މައުލޫދު ކިޔުމުގެ ޚަބަރާ ފޮނުއްވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ