...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިސައިތާނު
ަ އޮނުފަތީން ދުނިގަޑު ހަދައި، އޭގައި ކަރުދާސްހިއްޕައި ބުޅާގޮހޮރުހެން ކަރުދާހުން ހަދާފައިވާ ނަގުލެއްލައި ބިރުގަންނަ ސިފަސިފައަށް އޭގައި މޫނުފަދަ އެއްޗެހި ކުރަހައި ކަރުދާހުން އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް އެއްޗެހިހަދާ ވަށައިގެން އެލުވައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ