...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވާހުދު
ނ.
މާކަނާ އާވައްތަރު އެއަށްވުރެ ކުޑަ ހުދުދޫންޏެއް.
ހުޅަނގުވީމާ މީގެ ހުޅިގަނޑާއި ބުރިކަށިމަތީގެ ފަތްތައް ރަތްރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވެދެއެވެ.
އިރުވައި ވީމާ އެފަތްތައް ހުދުވެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ