...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުމަތި
ނ.
އިރުއުދަވާފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަޖެހުން . ބޮޑުއަށި . އިރުވައިމަތި . އިރުދަށްފަރާތް . އެތެރެވަރި . މަޝްރިޤު . ފަޖުރު . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން . ފޫރުއްބަ . ޖަރުމަނު ވިލާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ