...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުގެ
ނ.
ބައެއްދުވަސް ދުވަހު އިރުވަށައިގެން ހުންނަ އަލިބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަ . ހުދުކައިރު . ނާރޯޒު . ރަންވަންގަލަދުން . ކޭތަ . އަވިއެރުން . އަލިފާންއެޅުން . އިރަށްދޮންކޮށްލުން . އިރަށްދޮންވުން . އިރުވަނެ . އިރުދޯދި . އިރެއަނެ . ވިއްސާރަދުނި . މިނިޓު . މިނެއްޓު . ފަތިހުގެއަލިކަން . ފާނަބަސަނދު . ދަން . ދަޅައޮބުން . ދައުރާނަ . ދައުރާނަވުން . ތެވެލިގައު . ގުލާބުޖާމް . ސޫރުދަސަރުނަ . ސޯލާ . ސޯލާޕެނަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ