...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިބިފިލި
ނ.
އަކުރުގެ ތިރީގައި ޖަހާފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުފިލިތާނަ . އައިބައިފިލި . އިންބިންފިލި . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . ފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ