...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިބިލީހުގުއި
ނ.
ނިޔަފަތި ދިގުވީމާ، ނިޔަފަތި ދަށަށް ވަދެފައި ހުންނަ މިލަޔަން ކިޔައި އުޅޭނަން.
މިއީ ކުޑަކުދިންގެ ނިޔަފަތި ސާފުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ