...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިބިލީސް
ނ.
(1) ކީރިތި ﷲ ގެ ކިބަޔަށް އުރެދިފައިވާ، އަބަދުމެ ނުބައިކަންތައް ނޫން އެހެން ކަމެއްނުކުރާ، ނުބައި ކަންތައް ކުރުމަށް މީހުންނަށް ވަސްވާސްދޭ ޝައިޠާން.
(2) މަޖާޒު:
ނުބައި ނުލަފާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ކޮކާމަދިރި . އަޒާޒީލު . ފަޅޯގަހުމަދިރި . ފައިދިގުމަދިރި . ތިނޯހިމަދިރި . ސައިތާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ