...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިއްތިފާގު
ނ.
(1) ކަމަކަށްވާ އެއްބަސް.
(2) ގަސްތެއްނެތި ދިމާދިމާވުން.
މިސާލު:
ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅަށް ދިޔައިރު އޭނާ އާދިމާވީ އިއްތިފާގުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިއްތިފާގު . އިއްތިފާގުވުން . ލެއްގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ