...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން
(1) ރަދުން ނުވަތަ ހަތްކޮޅު ނަގާ ބޭފުޅަކު، ހަތްކޮޅު ނެގުމާއެކު ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލީގައި ވަޑައިގަތުން.
މިގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރީގައި އަމާން ދިދަ ހުންނާނެއެވެ.
(2) ރަދުން ނުވަތަ ހަތްކޮޅު ނަގާ ބޭފުޅަކު އެކިއެކި ކަންތަކަށް ރަސްމީގޮތުގައި ވަޑައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ