...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިއްޔެ
ނ.
އެންމެފަހުން ވެއަތުވެ ދިޔަ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބީލާ . އިހަށްރޭ . އިހަށްދުވަސް . އިއްޔެގެމެންދުރުގެ ކުދިން . އިލިޖެހުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . މަރައިފި . މަލަރުކުރުން . ގުގުން . ޗާބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ