...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިވައް
ނ.
އަހިގަހުގައި އަޅާ މޭވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭވާލުން . ބަނޑުވައް . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ކިޑިކީ . ވައިހޮޅި . ވައިއެޅުން . މާފާ . ފައިވަކުއިލި . ފައިވައްއެޅުން . ފުފުން . ގެރިބޯވައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ