...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިމަށް
ކއ.
(1) ވާންވީގޮތަށް.
(2) ތެދުތެދަށް.
(3) ތަރަހައްދަށް.
މިސާލު:
(ހ) ތިޔަކަންތައް ތިޔަކުރީ ހަމައިމަށް.
(ށ) ތިޔަކަންތައްވެސް ތިޔަނިމުނީ ހަމަ އިމަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭރުން . ނައިބޮލިއުނބުގަނޑު . ބިއްލޫރިތަށި . ބޯފެންވަޅު . ކީރިތި . ކީރިތިކުރެއްވުން . އިމަށް . ވަތްކުރުން . ވެނުން . މުތެލި . މޭއްޔަރޮއްވުން . ފެންބޯތަށި . ދުންބޯފަތް . ދުންފަތްއެޅުން . ދުންގަނޑު . ތެޅިދުންފަތް . ލޮތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ