...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިމްތިޙާނު
ނ.
(1) ވަކި މުޤައްރިރަކަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްފަހު، ޙާސިލްވި މިންވަރު ބަލާބެލުން.
(2) ދަންނަ ނުދަންނަ މިންވަރު ބަލާބެލުން.
(3) ފެންވަރު ބަލާބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާކުސް . މިޙުރާބަށްކިއެވުން . ފޯމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ