...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިފަ
ނ.
ގޮފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުފަޅި . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަން . ހަންމުށި . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަރު . ހަރުންދެމި . ހަރުވަރު . ހަރުވާޅު . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުފަތް . ހަރުފުށް . ހަރުދަނޑި . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކިބަނުން . ހަކުރުފޮނި . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައްމާމު . ހައްތި . ހައްޕުނޑު . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވަތި . ހަވާދުގޮށި . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަދު . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތި . ހަތިފަށް . ހަތޭލި . ހަތްކޮޅު . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްތެލި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލަނި . ހަލާދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ