...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދަ
ނ.
(1) ވަޔާ އިދިކޮޅު.
(2) ވައިޖެހޭ ދިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވައި . ރޭވުން . ބަންޑެލިޖެހުން . ބަކަ . ބުޅިއަޅާކެއުން . އެންއުކުން . އެކައްޗާދިއުން . އެކަތިކެހުން . އެއްތެޔޮމަޅި . އެދައިތަ . ވައިބުރު . ވައިބޭރުކުރުން . ވައިދަށް . ވައިދަށްފަރާތް . ވޮށްއަލިވާހިސާބު . މައިމީހާ . މައިދައިތަފަންވަރުވުން . ފަރުދަށުންދިއުން . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ދަށަށްދިއުން . ދަށްބިތް . ދަށްބޭރު . ދަށްބޭރުހިފުން . ދަށްބޭރުންދިއުން . ދަށްބޭރުގައި ޖެއްސުން . ދަށްކިބަ . ދަށްކިބާކެޔޮޅު . ދަށްފަރާތް . ދަށްފަޅު . ދަށްދަށުންދިއުން . ދަނޑިއަށްދިޔުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދެބަފައިން . ތަނޑި . ތަރުތީބު . ތަރުތީބުކަން . ތަރުތީބުކުރުން . ތުނޑު . ލާބޮނދި . ލޮތާރިތަނޑު . ޔާދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ