...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދަމަތި
ނ.
(1) ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރެއްގެ ބޭރު ފަރާތުން ވައިޖެހުނީމާ އެތަނަށް ކިޔާނަން.
(2) ވައިމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ