...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދަމަތިވުން
މ.
ރަށެއް ނުވަތަ ފަރެއްފަދަ ތަނެއްގެ ބޭރުގައި ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއް އަޅައިފައި އޮއްވައި އެއޮތް ދިMާޔަށް ވައިއެރުން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ޚާއްޞަކޮށް ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ