...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދި
ނ.
ހުންނަންވީގޮތުގެ އަނެއްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންނެތުން . ހަނި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަރާން . ހަރު . ހަރުކަށިކަން . ހަރުވުން . ހަކަތަ . ހައިވާނިއްޔަތު . ހަމަނުޖެހުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލުއި . ހަގުކަން . ހަޑި . ހިންމިކޭމާ . ހިރިހަމާންތި . ހިކި . ހިކިކަން . ހިއަމަކުކުޅު . ހިމަ . ހިމުން . ހިތިރަހަ . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތުވަފެއިދިނުން . ހިތްނުބައި . ހިތްއުފައު . ހިތްތިރި . ހިލަމާދިއުން . ހިލޭޖެހުން . ހިޔަމަހައު . ހިޔަމަކުކުޅު . ހީވާގި . ހުށުން . ހުރުން . ހުދު . ހުތުރު . ހޫނު . ހޫނުކަން . ހޭއެރުވުން . ހޯބޭ . ނަހަމަ . ނަހަމައިން . ނައިބުފަތް . ނަފީ . ނަފީކުރުން . ނަފީވުން . ނަސީބުދެރަކަން . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނަސޭހަތްތެރިވުން . ނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ