...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދިކީލި
ނ.
(1) އިދިކޮޅަށް ހުންނަކީލި.
(2) މަޖާޒު:
މީހުންގައި ހުންނަ ގޮތް ދޫނުކުރާގޮތް.
(3) ނޭއްގާނި.
(4) އެއްގަލަށް ނާރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުއަތުކީލި . އިދިކޮޅު . ފުއްކެނޑިރޮންދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ