...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދިކުކުޅު
ނ.
(1) ފަތްތައް އިދިކޮޅަށް ލެނބިފައިހުންނަ ކުކުޅު.
(2) ހިޔަމަ ކުކުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއަމަކުކުޅު . ހިޔަމަހައު . ހިޔަމަކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ