...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދިއަދަދު
ނ.
ހިސާބު ޢިލްމުގެ އިޞްތިލާޙެއް، މިއީ ،ބޮޑުއަދަދަކުން ކަނޑާން އޮންނަ އަދަދެވެ.
މި އަދަދު އޮންނާނީ ކަނޑާ ފާހަގަޖަހައިފައި އޭގެ ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ