...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތަ
ނ.
(ސ) އިތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަމަނޭވާލުން . ހަތެފައިތާޅަ . ހަޑަގަތާނަ . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހޫލަ . ނައިބޮލިކަރު . ނައްކާރަލަވަބައި . ނަފީވުން . ނާރު . ނާމަރޫފަ . ނޫމަސް . ނެއްޓިޖެހުން . ނެގެޓިވު . ނޮޅި . ރަންދިޔެމަދުރުގެޔާ . ރާޅު . ރާތީބުލަވަބައި . ރިޔަންކޮޅު . ރީތިގަސް . ރުއްގަނޑު . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބަރުވެލި . ބަބުރުނެއްޓި . ބައިހަމަކުރުން . ބައިކަޅު . ބައިކުޅަބައި . ބައިއެއްކުރުން . ބައިމަތި . ބައްޕާއިތަ . ބަވަ . ބާބު . ބިތް . ބިލެތްދާމޫ . ބުޅިތަންޑު . ބޮވަނަ . ބޮޑުއާވިގަސް . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ބޯރީނދޫބިބީ . ބޯވަދިލަމަސް . ބޯއްތަ . ކަނޑުކަކުނި . ކަރި . ކަދުލޯކަ . ކަސްބޯވަ . ކާނާ . ކާފިޔާ . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ