...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތާ
ނ.
(1) މޫދުގައި ރިނދައެއްހެން ހުންނަ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަނީ މަސްލައިފައެެވެ.
މުތް ހުންނަނީ މީގައެވެ.
(2) އިތައެއްގެ އެއްފަޅީގެ ސިފައިގައި ނަޖިސް ނަގާން ޖަސްތުފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމުތް . ބުރަކިރަނިން . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . އިތަ . އިތާވުން . އިތާމުތް . އޮނޓާ . މުތްތޮށި . މުތްތޮށިއިތާ . ދަކަ . ތައިކެރުން . ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސުއްކަތުރާ . ޚާލިޤު . ޝައިތާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ