...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތުރުކަން
ނއނ.
(1) ގިނަކަން.
(2) ދީނީގޮތުން މާތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަރަންނަސަރަވާމަށަ . ބޮޑުކަން . ކައުކަން . ފަތްބޯކަން . ފަލަކަން . ދަމުނަމާދު . ދިގުކަން . ގިނަކަން . ގިނަގުނަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ