...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތުބާރު
ނ.
(1) ޔަޤީންކަން.
(2) ބަރޯސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުވޭންކާރު . ބަރޯސާ . އިޖުމާޢު . ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން . މުޢުތަބަރު . ގަރަންޓީ . ޓިކާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ