...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލާ
ނ.
ރުކުގެ ބޮންތީގެ ބުޑުދޮށުގައި އޮޅިފައި ހުންނަ ދޯހަޅިއެއްޗެއް.
ކާށިކިރުފެލާން މިވަރަށް ގިނައިން ގެންގުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދުވަންހަ . ހަނގުރާމަ . ހަންޖެހުން . ހަތިކޮޅު . ހަލާހެލި . ހިނގައިލުން . ހިންމެވުން . ހިމަބޯދު . ހިތުނެތްގޮތް . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިސް . ހުނގުގަސް . ހުންނާ . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮޅިލުން . ނަރުގިސް . ނަމާދުކުރަ . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިގޫހުދުކާޅު . ނިގާބު . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސް . ރަންބޮލި . ރަބަރު . ރާނބާފުވައް . ރާގުޑި . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިނދަވާލި . ރޮކެޓު . ބަންދަރީ . ބަރުހަތިޔާރު . ބަލިމާނު . ބަޑި . ބިލެތްމީރުކުރުން . ބުޅިގަނޑު . ބޮއް . ބޮސަރު . ބޮޑުކާށި . ބޮޑުކޮޓަރި . ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ބޮޑުތަސްބީހަ . ބޯވަދިލަމަސް . ކަހަނބު . ކަންބަޅިގަނޑު . ކަންފަތުމުދި . ކަންދޮށް . ކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ