...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލާގަނޑު
ނ.
ކާށީން ކިރުފެލާން ނުވަތަ ތެޔޮފެލާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނައިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުފެލާ އިލާގަނޑު . ކޮނޑެލިއިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ