...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލިގަނޑު
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ހުންގާނުއަޅާއިރު އުޅަކަށް ވައްދަން ހުންގާނުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ނޫކަށިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ