...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލިގަނޑުމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަނިހަނދިވަރުގެ މަހެކެވެ.
ލޮލާހަމައިގައި ބޮލުގައި އިލިގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
ނަގޫކޮޅުގައި ދެކަށި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ