...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލިޖެހުން
މ.
(1) އިލިބޭނުންކޮށް ދެލަކުޑިގަނޑެއް އެއްކުރުން.
(2) ތޮރުފައިފައި އިއްޔެއް ހެރުން.
(3) ދޯނިފަހަރު ދެބައިން ބާވެގެން ބައުއިލިތައް ދުއްވައިފައި އައު އިލިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިލިއެރުވުން . އިލިޖެހުން . ތަޅިލިއެޑުން . ތަޅުއިލިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ