...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލޮށިފަތި
ނ.
ކުނިކެހުމަށާއި އަދިވެސް ބައެއް ބޭނުމަށްޓަކައި ފަލަކޮޅުން ބަނދެފައި އޮންނަ އިލޮށިބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހައުފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ