...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލޮށިގަނޑު
ނ.
(1) ކިޔަވާއިރު ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އިލޮށިކޮޅު.
މިބޭނުމުގައި އެހެން އެއްޗެއް ގެންގުޅުނަސް މިހެންކިޔައެވެ.
(2) އިލޮށީގެ ބުރިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިމާފޭހިއިލޮށި ގަނޑުހެރޭނީތިމާގެ ލޮލަށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ