...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލޮށިޖެހިކެޔޮ
ނ.
(1) ބަނބުކެޔޮ މަޑުކުރާ އިރު މަޑުވެއްޖެތޯ ބަލާން އިލޮށި ހަރައިފައި ނަގައި ކައިލާ ކެޔޮކޮޅު.
(2) މަޖާޒު:
ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ކާއެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެބޭނުމެއް ފިޔަވައި އެގޮތް މިގޮތަށް ނެގޭ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ