...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލޮޅި
ނ.
ގޮނޑުދޮށު ދޫންޏެއް.
މިއީ ދިޔަވަރު ހިކޭއިރަށް ގޮނޑުދޮށަށް އަރާ ކުދިވަރުގެ ދޫންޏެކެވެ.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ޗުންޗުން އިލޮޅި.
(ށ) ފިނދަންއިލޮޅި.
(ނ) ރަތަފައި އިލޮޅި.
(ރ) ބޮނޑަންއިލޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެރަކެނި . އިލޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ