...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލްހާމު
ނ.
(1) ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި، ނަބީބޭކަލުން (ޞަލަވާޠުﷲ ޢަލައެހިމް (އަޖްމަޢީން) އަށް ވަޙީ އާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވާ އެންގެވުން.
(2) އިންސާނުންގެ ހިތަށް ޤުދުރަތީގޮތުން އެނގޭ ތެދުއެނގުން.
(3) ކަމަކާމެދު ފިކުރުކުރީމާ އެނގޭ ރަނގަޅު އެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ