...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސާ
ނ.
ޢިޝާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހިއްކަށް ދިނުން . ހިއްސާދާރު . ހިސާބުކިތާބު . ހުންޑީ . ހުލިކުރުން . ނައިބުބޮލި . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގުދު . ނާސި . ނީލަންބެހުން . ނޫޓު . ރަހުނު . ރަން . ރަންޑީ . ރައުސްމާލު . ރަސީދު . ރިހި . ރިހިދިނުން . ރިބާ . ރިޔާލަ . ރިޝްވަތު . ރުފިޔާ . ރޫމުރަން . ރޯލުކުރުން . ބަރަކާތް . ބަރުތީލަ . ބަރުތީލަކުރުން . ބަރުސޮރު . ބައިސާ . ބާސާ . ބާޑަ . ބިރާގަން . ބިބީ . ބިލު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބެންކު . ބެންކުކުރުން . ބޮޑުބަނޑޭރި . ކަނދީޒަކާތް . ކަމިޝަން . ކަސްބީ . ކާވެނިރަން . ކީސާ . ކީސާކުރުން . ކުދިބޮލި . ކުލީބޯޓު . ކޮށިގަނޑު . ކޮއިން . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ