...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސް
ނ.
(1) ކުރި.
(2) ވޭތުވެދިޔަ.
(3) މޫނު.
(ބދ) (4) ބޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދޭގިރި . ހަރު . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަތަރުމަލާއިކަތުން . ހަތް . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހާޒިރީ . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިފަތި . ހިރިދަތި . ހިކާދުރުކުރި . ހިކިކެއްސުން . ހިމަބިހި . ހިތްދަމައިގަތުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހުންގަދަވުން . ހުރާމަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުރިގޮތަށްހުރުން . ހުރުޅި އިއްސަށި . ހުރުޅި އިސްތަޓި . ހުޅި . ހުވަނދުމައު . ހުދުކާޅު . ހުދުއިސްބަގުލު . ހުދުއިސްޕިރިޓް . ހެއިފަށް . ހެއިލުން . ހެޑުމާސްޓަރު . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޮބީ . ހޯބޯލެވުން . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނަބީކަލޭގެފާނު . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަގާކިއުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނަޑަ . ނަޑަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ