...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްނެގުން
މ.
(1) މޫނު މައްޗަށް އުހުލައިލުން.
(2) ކަންތަކުގައި ކުރިޔަށް އަރައި ކަންހިންގާން އުޅުން.
(3) އިސްވެކަމެއްކުރާން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ