...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްރާއީލް
ނ.
(1) ސަލާމްލެއްވި ޔައުޤޫބުގެ ފާނުންގެ ދެވަނަ ނަންފުޅު.
(2) ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ