...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްބަގުލު
ނ.
މަސްލައްވައިގެން ފަނިގިރާން ގެންގުޅޭ މަޝްހޫރު އޮށެއް.
މި ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުއިސްބަގުލު . ފަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ