...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކަން
ނ.
(1) ނއނ.
"އިސް" މިބަހުގެ ނަން އިތުރުގެ ނަން.
(2) ބޮޑު މައުލޫދު ކިޔާއިރު ހަރުގޭގައި ޅެންފަށާ މީހުން ތިބޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރުޅިގަދަކަން . ކައްތުރަ . އިސްކަންދަރު . މަސްފުޅު . މުހިންމު . ފިއެހު . ސިކަންދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ