...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކަރާބު
ނ.
އެއްކޮޅު ގުދުކޮށް ތޫނުކޮށްގެން ގެނގުޅޭ ފަތިކޮށް އޮންނަ ދަގަނޑު އާލަތެއް.
މިގެންގުޅެނީ، ތަންތާނގައި ލައިފައި ހުންނަ ދަވާދު ކަހާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްޚަރާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ