...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކިރީން
ނ.
(1) ގިއުގަނޑެއްގައި ފަތިޖަހައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ބިތްގަނޑު.
(2) ބައިސްކޯފުގެ ތަސްވީރު އަރާ ފަރުދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ