...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކު
ނ.
(ބދ) (1) ޢިޝްޤު.
(2) ގަދަލޯބި.
(3) ދެޖިންސެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ލޯބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިދަތި . ބަރަނިހަވެލެ . ބާރު . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބިލެތްތަޅާވަން . ބޮލެކޮޑިޔާ . ބޯކެނޑި . ބޯކެނޑުން . ކަލު . އައިސް . އަވަސްކުރުން . އަލަގަނޑު . އިސްކުރުކަށި . އިސްކުރުކަނޑާފިލާގަނޑު . އިސްކުރުކެނޑުން . އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު . އިސްކުރުތޮޅި . އިސްކޫނަރް . ވަސަރު . ވާތްތެރި . ވެރިކުރުން . ވެޑުވުން . މައުޒަން . މަލްއިސްކުރު . މާކަށިގަނޑު . މާގައިވުން . މުކޮޅު . ފަތްކޮޅު . ފާމުލަދޭރި . ފިނިކުރުން . ފިލްމު . ފިލްމުދެއްކުން . ފުލުސް . ފެންކަރު . ފެންއެރުން . ދުންކަރާސް . ދޮށިމޭނާކަން . ތާޖު . ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން . ގުޅިތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ