...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކުރު
ނ.
(1) މައިޒާން ކަނޑައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ މޮހޮރެއް.
މީގެ ބޯ ހުންނާނީ ރެންޗުން ނުވަތަ ކަށިގަނޑުން ހިފޭނޭހެން ކަނޑައިފައެވެ.
(2) މިގޮތަށް ކަނޑައިފައި ހުންނަ މައިޒާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަނިހަވެލެ . ބާރު . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބިލެތްތަޅާވަން . ބޮލެކޮޑިޔާ . ބޯކެނޑި . ބޯކެނޑުން . ކަލު . އަވަސްކުރުން . އަލަގަނޑު . އިސްކުރުކަށި . އިސްކުރުކަނޑާފިލާގަނޑު . އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު . ވަސަރު . ވެރިކުރުން . މައުޒަން . މަލްއިސްކުރު . މާކަށިގަނޑު . މާގައިވުން . މުކޮޅު . ފިނިކުރުން . ފުލުސް . ފެންކަރު . ދުންކަރާސް . ތާޖު . ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން . ގުޅިތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ